The Masterly Overemphasis - Australians Wouldn'T Give An 5C6Eai For Anything Else.

Säkra jobb

När det kommer till takarbeten i Stockholm så ser man varje år att det sker olyckor och alltför ofta handlar det om dödsolyckor. Detta vill vi inte ska ske igen och därför är det och finns det regler som reglerar detta med hur man skall jobba på taken. Till exempel ser man att det är mer en komplex sak snarare än att man bara har det på sättet som man vill och varför då inte bara se till att göra en riktigt skön sak samtidigt som man jobbar en solig dag på taken i centrala Stockholm? Detta är en bra sak.